Rok 2016 pod patronatem prof. Gerarda Labudy

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu. Kiedy w wieku ośmiu lat podjął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie, biegle pisał i czytał po polsku i niemiecku. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Wejherowie. W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 roku otrzymał tytuł magistra. Doktorat obronił w 1944 roku, na podstawie rozprawy „Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”. Po wojnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

Czytaj więcej...

W 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1962 roku do 1965 roku był rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1958-1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. W latach 1984-1989 był wiceprezesem PAN a w latach 1989-1994 prezesem PAU.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Jego studentami byli m.in. profesorowie: Jerzy Hauziński, Bogusław Drewniak, Marceli Kosman, Jerzy Strzelczyk, Edward Rymar, Mieczysław Stański oraz docent Irena Radtke.

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Labuda zmarł 1 października 2010 roku. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.

Aktualności: Inauguracja Roku Gerarda Labudy
Inauguracja Roku Gerarda Labudy

Rok 2016 w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim upłynie pod patronatem prof. Gerarda Labudy. Obchody rozpoczęły się w Wejherowie 12.01.2016 r.

Najpierw w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 prof. Cezary Obracht-Prondzyński opowiedział o drodze prof. Labudy z Kaszub w świat wielkiej nauki.

Następnie już w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyła się konferencja naukowa zatytułowana: Profesor Gerard Labuda – dokonania, idee, inspiracje.

Nasze Muzeum to doskonałe miejsce na inaugurację obchodów roku Profesora – podkreślał dyrektor tej placówki Tomasz Fopke. Mamy dług wobec tej wielkiej postaci. Po pierwsze dlatego, że przekazał nam swoje zbiory, po drugie – przez wiele lat był przewodniczącym rady naukowej MPiMKP i wiele rzeczy w trudnych latach PRL załatwił.

Oto tytuły wystapień, które prezentowali referenci podczas konferencji:

Gerard Labuda jako mediewista – prof. Dariusz Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kaszubski)

Gerard Labuda jako niemcoznawca (z pomorskim doświadczeniem) – prof. Jerzy Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Gerard Labuda jako organizator życia naukowego – prof. Józef Dobosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Gerard Labuda jako metodolog nauk humanistycznych – prof. Edward Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Kaszubski)

Gerard Labuda jako recenzent literacki – prof. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Kaszubski)

Gerard Labuda a ruch kaszubsko-pomorski – prof. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski)

Gerard Labuda jako historyk Kaszub. Inspiracje – prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski)

Spuścizna Gerarda Labudy w muzeum wejherowskim oraz projekt utworzenia Książnicy  Gerarda Labudy – Tomasz Fopke (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie)

Oganizatorzy planują wydanie wystąpień w publikacji pokonferencyjnej.

Konferencję poprzedziło podpisanie przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubski oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej listu intencyjnego o współpracy przy organizacji Książnicy Gerarda Labudy.

Uczestnicy konferencji mogli też obejrzeć wystawę dedykowaną prof. Gerardowi Labudzie. Przygotowały ją: Zuzanna Szwedek-Kwiecińska i Justyna Grabowska.

Inauguracja Roku Gerarda Labudy odbyła się pod patronatem Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius i Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Organizatorzy: Instytut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Komisja Kaszubska przy Stacji Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

 Prof. Gerard Labuda w filmie z cyklu
"Wybitne Postacie Uniwersytetu"
Organizatorzy obchodów Roku Gerarda Labudy
Kontakt

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

tel. 58 736 18 21, 58 672 29 56 

sekretariat@muzeum.wejherowo.pl  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-23

tel. 58 301 27 31, 58 300 06 83

biuro@kaszubi.pl