Rok 2016 pod patronatem prof. Gerarda Labudy

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu. Kiedy w wieku ośmiu lat podjął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie, biegle pisał i czytał po polsku i niemiecku. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Wejherowie. W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 roku otrzymał tytuł magistra. Doktorat obronił w 1944 roku, na podstawie rozprawy „Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”. Po wojnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

Czytaj więcej...

W 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1962 roku do 1965 roku był rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1958-1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. W latach 1984-1989 był wiceprezesem PAN a w latach 1989-1994 prezesem PAU.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Jego studentami byli m.in. profesorowie: Jerzy Hauziński, Bogusław Drewniak, Marceli Kosman, Jerzy Strzelczyk, Edward Rymar, Mieczysław Stański oraz docent Irena Radtke.

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Labuda zmarł 1 października 2010 roku. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.

Aktualności: Rok prof. Gerarda Labudy.

27 lutego 2015 roku w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku prof. Gerarda Labudy. Z taką inicjatywą wystąpili: Instytut Kaszubski w Gdańsku, Zarząd Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie Obrady moderował prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Zebrani złożyli wstępne deklaracje, propozycje inicjatyw związanych z obchodami Roku prof. Gerarda Labudy, które podzielono na działania o charakterze: edukacyjnym, animacyjnym, naukowym oraz upamiętniającym. Prowadzenie sekretariatu obchodów powierzono wejherowskiemu Muzeum.

21 marca 2015 roku Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ogłosiła rok 2016 Rokiem Profesora Gerarda Labudy, laudację przedstawił dyrektor wejherowskiego muzeum i wiceprezes Zrzeszenia, Tomasz Fopke.

Wśród planowanych działań istotne miejsce ma projekt budowy budynku, w którym umieszczona i wyeksponowana zostanie spuścizna po prof. Gerardzie Labudzie.

W dniu 21.08 br. budynek usytuowany przy ulicy Zamkowej stał się własnością Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Wicestarosta Witold Reclaf w obecności notariusza podpisali akt notarialny, na mocy którego miasto przekazało nieodpłatnie budynek wraz z działką starostwu.

- Dzisiejsze spotkanie jest efektem bardzo dobrej współpracy z władzami powiatu - mówił Krzysztof Hildebrandt Prezydent Wejherowa. - Dzięki wcześniejszym rozmowom doszliśmy do porozumienia, czego wynikiem jest nieodpłatne przekazanie przez miasto budynku.

W przejętej od miasta nieruchomości mieścić się będzie biblioteka prof. Gerarda Labudy.

- Długo szukaliśmy godnego miejsca, w którym mogłaby powstać biblioteka mogąca pomieścić 25 tysięcy zbiorów wybitnego badacza Kaszub prof. Gerarda Labudy - mówiła Gabriela Lisius Starosta Wejherowski. - Teraz, gdy staliśmy się formalnie właścicielami nieruchomości i działki możemy przystąpić do działania. Do końca roku chcemy przygotować projekt modernizacji budynku, aby wystąpić o unijne dofinansowanie na budowę.

W kancelarii notarialnej zawarto także umowę oddającą w użytkowanie wieczyste miastu salę kominkową, zwaną salą ślubów, mieszczącą się w wejherowskim muzeum. Dokumenty notarialne podpisał w tej sprawie Tomasz Fopke Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Prezydent Wejherowa.

Tekst oraz zdjęcie pochodzi ze strony http://www.muzeum.wejherowo.plProf. Gerard Labuda w filmie z cyklu
"Wybitne Postacie Uniwersytetu"
Organizatorzy obchodów Roku Gerarda Labudy
Kontakt

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

tel. 58 736 18 21, 58 672 29 56 

sekretariat@muzeum.wejherowo.pl  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-23

tel. 58 301 27 31, 58 300 06 83

biuro@kaszubi.pl