Rok 2016 pod patronatem prof. Gerarda Labudy

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu. Kiedy w wieku ośmiu lat podjął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie, biegle pisał i czytał po polsku i niemiecku. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Wejherowie. W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 roku otrzymał tytuł magistra. Doktorat obronił w 1944 roku, na podstawie rozprawy „Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”. Po wojnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

Czytaj więcej...

W 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1962 roku do 1965 roku był rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1958-1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. W latach 1984-1989 był wiceprezesem PAN a w latach 1989-1994 prezesem PAU.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Jego studentami byli m.in. profesorowie: Jerzy Hauziński, Bogusław Drewniak, Marceli Kosman, Jerzy Strzelczyk, Edward Rymar, Mieczysław Stański oraz docent Irena Radtke.

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Labuda zmarł 1 października 2010 roku. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.

Aktualności: Dzień Kaszubski.
Dzień Kaszubski.

Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie już po raz trzeci zorganizowało Dzień Kaszubski, którego jest inicjatorem. Tegoroczny odbył się 03.06.2016 r. pod kierunkiem pedagogów: Jolanty Piastowskiej i Edyty Łysakowskiej-Sobiczewskiej. Celem spotkań jest przybliżanie i utrwalanie w sposób odświętny wartości regionu poprzez muzykę, poezję, sztukę. Cenny i wzruszający był fakt, że włączony został w cykl wydarzeń poświęconych Profesorowi Gerardowi Labudzie, patronowi Roku obranemu przez władze naczelne Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Postać Profesora przedstawiona została w filmie Jemu poświęconym; ponadto pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Roman Drzeżdżon, wygłosił prelekcję mającą młodym ludziom przedstawić zasługi wybitnego historyka i Kaszuby. Na prośbę organizatorów wspomnieniami z osobistych kontaktów z prof. Labudą podzieliła się Grażyna Wirkus, również pracownik Muzeum. Kol. Kol. Grażyna Wirkus i Roman Drzeżdżon pracowali ponadto, wspólnie z p. Beatą Fokcińską (nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie) w jury konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej. Recytacje odbywały się w dwóch kategoriach: w języku polskim i w języku kaszubskim. Pierwsze miejsca zajęli uczniowie z ZSP nr 4 w Wejherowie: Mariusz Waldowski, Magdalena Formella, Aleksandra Łasińska (akompaniował Paweł Semrau).

Należy pogratulować organizatorom, iż potrafili, obok przekazania wiedzy merytorycznej, stworzyć serdeczną, świąteczną atmosferę, która zachęca do poznawania regionu i włączania się w kształtowanie jego kulturowego oblicza.

Tekst: Grażyna Wirkus 
Zdjęcie: Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w WejherowieProf. Gerard Labuda w filmie z cyklu
"Wybitne Postacie Uniwersytetu"
Organizatorzy obchodów Roku Gerarda Labudy
Kontakt

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

tel. 58 736 18 21, 58 672 29 56 

sekretariat@muzeum.wejherowo.pl  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-23

tel. 58 301 27 31, 58 300 06 83

biuro@kaszubi.pl