Rok 2016 pod patronatem prof. Gerarda Labudy

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu. Kiedy w wieku ośmiu lat podjął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie, biegle pisał i czytał po polsku i niemiecku. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Wejherowie. W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 roku otrzymał tytuł magistra. Doktorat obronił w 1944 roku, na podstawie rozprawy „Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”. Po wojnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

Czytaj więcej...

W 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1962 roku do 1965 roku był rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1958-1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. W latach 1984-1989 był wiceprezesem PAN a w latach 1989-1994 prezesem PAU.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Jego studentami byli m.in. profesorowie: Jerzy Hauziński, Bogusław Drewniak, Marceli Kosman, Jerzy Strzelczyk, Edward Rymar, Mieczysław Stański oraz docent Irena Radtke.

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Labuda zmarł 1 października 2010 roku. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.

Aktualności: 100-lecie urodzin prof. Gerarda Labudy oraz 60-lecie ZKP - Odział w Kartuzach
100-lecie urodzin prof. Gerarda Labudy oraz 60-lecie ZKP - Odział w Kartuzach

Dnia 18 września, w niedzielę odbędą się uroczystości rocznicowe 100-lecia urodzin prof. Gerarda Labudy oraz 60-lecia Oddziału Kartuskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Uczestnicy spotkają się najpierw o 8.15 (parking przy ul Wzgórze Wolności) w Kartuzach, aby stamtąd pojechać do Nowej Huty – miejsca narodzin Prof. Gerarda Labudy – i wziąć udział w uroczystościach odsłonięcia obelisku, ufundowanego przez Zrzeszenie, upamiętniającego 100-lecie urodzin Profesora. Następnie w kartuskiej kolegiacie odbędzie się uroczysta msza święta, a po niej koncert regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” z okazji 60-lecia ZKP Odział w Kartuzach oraz wręczenie Nagrody im. Gerarda Labudy – za najlepsze publikacje naukowe o tematyce kaszubskiej. Stypendium przyznawane jest co trzy lata ze środków ufundowanych przez Profesora. W 2016 r. nagrody te przyznano  dr Lechosławowi Jocz za książkę System samogłoskowy współczesnych gwar centralnokaszubskich i dr Piotrowi Kitowskiemu za książkę Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne. Zapraszamy członków i sympatyków Zrzeszenia do udziału w tych wydarzeniach a szczególnie 60-leciu ZKP Oddział w Kartuzach.

Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa mobilna (roll-up) pt. Gerard Labuda, 1916-2010, Kaszuba w Poznaniu w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera w Kartuzach (ul. Kościerska 1), przygotowana przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Biuro Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

tekst pochodzi ze strony http://www.kaszubi.pl/wydarzenia/wydarzenie/id/1237Prof. Gerard Labuda w filmie z cyklu
"Wybitne Postacie Uniwersytetu"
Organizatorzy obchodów Roku Gerarda Labudy
Kontakt

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

tel. 58 736 18 21, 58 672 29 56 

sekretariat@muzeum.wejherowo.pl  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-23

tel. 58 301 27 31, 58 300 06 83

biuro@kaszubi.pl