Rok 2016 pod patronatem prof. Gerarda Labudy

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu. Kiedy w wieku ośmiu lat podjął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie, biegle pisał i czytał po polsku i niemiecku. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Wejherowie. W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 roku otrzymał tytuł magistra. Doktorat obronił w 1944 roku, na podstawie rozprawy „Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”. Po wojnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

Czytaj więcej...

W 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1962 roku do 1965 roku był rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1958-1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. W latach 1984-1989 był wiceprezesem PAN a w latach 1989-1994 prezesem PAU.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Jego studentami byli m.in. profesorowie: Jerzy Hauziński, Bogusław Drewniak, Marceli Kosman, Jerzy Strzelczyk, Edward Rymar, Mieczysław Stański oraz docent Irena Radtke.

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Labuda zmarł 1 października 2010 roku. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.

Aktualności: Rondo w Baninie zyska imię prof. Gerarda Labudy

Nowo wybudowane rondo w Baninie zyska imię prof. Gerarda Labudy, zaś to położone w Żukowie im. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty. - W ten sposób wyrażamy tym osobom uznanie i dumę z ich dokonań - podkreślał burmistrz gminy Żukowo Wojciech Kankowski. Żukowscy radni zdecydowali, że dwa ronda w gminie powinny zyskać patronów. To położone w Baninie otrzyma nazwę imię prof. Gerarda Labudy, natomiast rondo w Żukowie, znajdujące się w ciągu ul. Armii Krajowej – im. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty. Jak podkreślano – obiekty zyskały oficjalne nazwy zarówno ze względów formalnych, informacyjnych, orientacyjnych jak również estetycznych i kulturotwórczych. Inicjatywa nadania rondu w Baninie nazwy „Rondo im. prof. Gerarda Labudy” została złożona przez radnego powiatu kartuskiego Eugeniusza Pryczkowskiego.

– Był to człowiek stąd, choć większą część życia spędził poza granicami Kaszub, na wieczny spoczynek wrócił znów w nasze strony. Jego pamięć czczona jest w Poznaniu i tamtejszym województwie, jednak tutaj jego postać nie jest aż tak bardzo honorowana – mówił w czerwcu podczas sesji rady powiatu.

Tekst pochodzi ze strony:

http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2016/09/ronda-w-baninie-i-w-zukowie-zyskaly-patronowProf. Gerard Labuda w filmie z cyklu
"Wybitne Postacie Uniwersytetu"
Organizatorzy obchodów Roku Gerarda Labudy
Kontakt

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

tel. 58 736 18 21, 58 672 29 56 

sekretariat@muzeum.wejherowo.pl  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-23

tel. 58 301 27 31, 58 300 06 83

biuro@kaszubi.pl