Rok 2016 pod patronatem prof. Gerarda Labudy

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu. Kiedy w wieku ośmiu lat podjął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie, biegle pisał i czytał po polsku i niemiecku. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Wejherowie. W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 roku otrzymał tytuł magistra. Doktorat obronił w 1944 roku, na podstawie rozprawy „Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”. Po wojnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

Czytaj więcej...

W 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1962 roku do 1965 roku był rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1958-1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. W latach 1984-1989 był wiceprezesem PAN a w latach 1989-1994 prezesem PAU.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Jego studentami byli m.in. profesorowie: Jerzy Hauziński, Bogusław Drewniak, Marceli Kosman, Jerzy Strzelczyk, Edward Rymar, Mieczysław Stański oraz docent Irena Radtke.

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Labuda zmarł 1 października 2010 roku. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.

Aktualności: Gerard Labuda.
Gerard Labuda.

28 września br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie odbył się po raz pierwszy powiatowy konkurs pt. „Gerard Labuda - życie i twórczość naukowa”. Przystąpili doń uczniowie pięciu szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowankowie gimnazjum z Luzina. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej, podczas której młodzież rozwiązywała test składający się z 30 pytań otwartych i zamkniętych oraz ustnej, do której przeszły trzy zwycięskie drużyny. Największą wiedzą o Profesorze wykazali się gospodarze, czyli I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum Publiczne w Luzinie, trzecie natomiast zostało przyznane I Liceum Ogólnokształcącemu w Rumi.

Podczas części ustnej zgromadzeni na auli goście mogli posłuchać wykładu Adama Lubockiego (absolwenta I Liceum w Wejherowie) pt. „Pomorski wątek w życiu Gerarda Labudy i jego wpływ na twórczość naukową” oraz wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez młodzież wejherowskiego liceum.

Konkurs wpisał się w obchody Roku Gerarda Labudy.

Tekst i zdjęcia: Justyna Grabowska

Informacje o konkursie dostępne również na stronach:

http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/29355-ile-mlodziez-wie-o-gerardzie-labudzie.html

http://www.telewizjattm.pl/dzien/2016-09-28/39991-ile-mlodziez-wie-o-gerardzie-labudzie.html?play=on

 Prof. Gerard Labuda w filmie z cyklu
"Wybitne Postacie Uniwersytetu"
Organizatorzy obchodów Roku Gerarda Labudy
Kontakt

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

tel. 58 736 18 21, 58 672 29 56 

sekretariat@muzeum.wejherowo.pl  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-23

tel. 58 301 27 31, 58 300 06 83

biuro@kaszubi.pl