Rok 2016 pod patronatem prof. Gerarda Labudy

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu. Kiedy w wieku ośmiu lat podjął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie, biegle pisał i czytał po polsku i niemiecku. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Wejherowie. W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 roku otrzymał tytuł magistra. Doktorat obronił w 1944 roku, na podstawie rozprawy „Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”. Po wojnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

Czytaj więcej...

W 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1962 roku do 1965 roku był rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1958-1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. W latach 1984-1989 był wiceprezesem PAN a w latach 1989-1994 prezesem PAU.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Jego studentami byli m.in. profesorowie: Jerzy Hauziński, Bogusław Drewniak, Marceli Kosman, Jerzy Strzelczyk, Edward Rymar, Mieczysław Stański oraz docent Irena Radtke.

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Labuda zmarł 1 października 2010 roku. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.

Aktualności: Pomnik Gerarda Labudy.
Pomnik Gerarda Labudy.

W Luzinie 02 października 2016 roku odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik prof. Gerarda Labudy. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobie Profesora, następnie zebrani goście uczestniczyli we mszy św. koncelebrowanej w kościele pw. św. Wawrzyńca. Na koniec uczestnicy w uroczystym pochodzie przeszyli do tzw. nowego centrum Luzina, gdzie stanął pomnik upamiętniający wybitnego mediewistę, syna ziemi kaszubskiej. Pomnik został wykonany ze spiżu, w skali 1:1. Autorem projektu jest dr Tomasz Sobisz. Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości, m.in. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Starostę Wejherowskiego Gabrielę Lisius, sekretarza miasta Wejherowa Bogusława Suwarę, gospodarza uroczystości Jarosława Wejera, przedstawicieli lokalnego samorządu, duchowieństwa, instytucji kulturalnych, parlamentarzystów, radnych, prof. Aleksandra Labudę oraz wielu mieszkańców.

Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika prof. Gerarda Labudy Muzeum PiMK-P w Wejherowie reprezentowali Dyrektor Tomasz Forpke oraz st. bibliotekarz Justyna Grabowska.

Wydarzenie wpisało się w obchody Roku Gerarda Labudy.

Informacje o wydarzeniu dostępne również na stronach:

http://gdansk.tvp.pl/27180910/odslonieto-pomnik-profesora-labudy

http://www.wejher.com/c/32932-Wejherowo-pomnik-profesora-gerarda-labudy-stanal-w-luzinie.html

http://www.telewizjattm.pl/dzien/2016-10-03/40033-odsloniecie-pomnika-prof-gerarda-labudy-w-luzinie.html?play=on

 

 Prof. Gerard Labuda w filmie z cyklu
"Wybitne Postacie Uniwersytetu"
Organizatorzy obchodów Roku Gerarda Labudy
Kontakt

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

tel. 58 736 18 21, 58 672 29 56 

sekretariat@muzeum.wejherowo.pl  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-23

tel. 58 301 27 31, 58 300 06 83

biuro@kaszubi.pl