Rok 2016 pod patronatem prof. Gerarda Labudy

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu. Kiedy w wieku ośmiu lat podjął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie, biegle pisał i czytał po polsku i niemiecku. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Wejherowie. W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 roku otrzymał tytuł magistra. Doktorat obronił w 1944 roku, na podstawie rozprawy „Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”. Po wojnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

Czytaj więcej...

W 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1962 roku do 1965 roku był rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1958-1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. W latach 1984-1989 był wiceprezesem PAN a w latach 1989-1994 prezesem PAU.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Jego studentami byli m.in. profesorowie: Jerzy Hauziński, Bogusław Drewniak, Marceli Kosman, Jerzy Strzelczyk, Edward Rymar, Mieczysław Stański oraz docent Irena Radtke.

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Labuda zmarł 1 października 2010 roku. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.

Aktualności: Rok 2016 upłynie pod patronatem prof. Gerarda Labudy
Rok 2016 upłynie pod patronatem prof. Gerarda Labudy

Rok 2016 w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim upłynie pod patronatem prof. Gerarda Labudy, zwanego Kaszubą równym Długoszowi.

Prof. Labuda, jako wybitny mediewista, pozostawił po sobie wiele fundamentalnych dzieł z dziedziny historii powszechnej, Polski i słowiańszczyzny zachodniej. Liczbę jego prac naukowych, szacuje się na 2000, z czego około 30 stanowią książki. Szczególnie bliskie jego sercu były tematy związane zhistorią małej ojczyzny, czego efektem jest I tom "Historii Kaszubów w dziejach Pomorza".

Inauguracja Roku Gerarda Labudy odbędzie się 12 stycznia 2016 r. w Wejherowie.

Program:

Aula Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Bukowej 1, godz. 10

1. Gerard Labuda: droga z Kaszub w świat wielkiej nauki. I z powrotem – prof. Cezary Obracht-Prondzyński

2. Część artystyczna

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przy ul. Zamkowej 2a

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy organizacji Książnicy Gerarda Labudy.

Konferencja: Profesor Gerard Labuda - dokonania, idee, inspiracje – godz. 13

Wystąpienia:

1) Gerard Labuda jako mediewista – prof. Dariusz Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kaszubski)

2) Gerard Labuda jako niemcoznawca (z pomorskim doświadczeniem) – prof. Jerzy Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

3) Gerard Labuda jako organizator życia naukowego – prof. Józef Dobosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

4) Gerard Labuda jako metodolog nauk humanistycznych – prof. Edward Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Kaszubski)

5) Gerard Labuda jako recenzent literacki – prof. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Kaszubski)

6) Gerard Labuda a ruch kaszubsko-pomorski – prof. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski)

7) Gerard Labuda jako historyk Kaszub. Inspiracje – prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski)

8) Spuścizna Gerarda Labudy w muzeum wejherowskim oraz projekt utworzenia Książnicy  Gerarda Labudy – Tomasz Fopke (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie)

16.30 – dyskusja

17.00 – wernisaż wystawy dedykowanej Gerardowi Labudzie

Inauguracja Roku Gerarda Labudy odbędzie się pod patronatem Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius i Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Organizatorzy: Instytut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Komisja Kaszubska przy Stacji Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu. Kiedy w wieku ośmiu lat podjął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie biegle pisał i czytał po polsku i niemiecku. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Wejherowie. W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 roku otrzymał tytuł magistra. Doktorat obronił w 1944 roku, na podstawie rozprawy „Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”. Po wojnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

W 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1962 roku do 1965 roku był rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1958-1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. W latach 1984-1989 był wiceprezesem PAN, a w latach 1989-1994 prezesem PAU.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Jego studentami byli m.in. profesorowie: Jerzy Hauziński, Bogusław Drewniak, Marceli Kosman, Jerzy Strzelczyk, Edward Rymar, Mieczysław Stański oraz docent Irena Radtke.

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Labuda zmarł 9 października 2010 roku. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.

W 2012 roku, dzięki donacji Profesora i jego rodziny, ustanowiona została w Instytucie Kaszubskim Nagroda im. Gerarda Labudy, przyznawana za pracę naukową, książkę lub cykl publikacji popularyzujących wiedzę o Kaszubach i Pomorzu.

Komitet Obchodów Roku Gerarda Labudy:

(nazwiska w kolejności alfabetycznej)

 

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

prof. Andrzej Białas – prezes Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Zofia Botulińska, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Pro bono” w Luzinie

prof. Józef Borzyszkowski – Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski, Stacja Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku

Paweł Braun – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

Tomasz Fopke – dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Mieczysław Gołuński – Burmistrz Kartuz

Łukasz Grzędzicki – prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

prof. Andrzej Gulczyński – prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki

Krzysztof Hildebrandt – Prezydent Miasta Wejherowa

prof. Marceli Kosman – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maria Krośnicka – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie

prof. Adam Labuda – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kaszubski

prof. Aleksander Labuda – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kaszubski

prof. Bernard Lammek – rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski

prof. Bronisław Marciniak – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański, prezes Instytutu Kaszubskiego

prof. Andrzej Sakson – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kaszubski

prof. Stanisław Salmonowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Stacja Polskie Akademii Umiejętności w Gdańsku

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Ewa Trawicka – dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Jarosław Wejer – Wójt Gminy Luzino

prof. Edward Włodarczyk – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut KaszubskiProf. Gerard Labuda w filmie z cyklu
"Wybitne Postacie Uniwersytetu"
Organizatorzy obchodów Roku Gerarda Labudy
Kontakt

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

tel. 58 736 18 21, 58 672 29 56 

sekretariat@muzeum.wejherowo.pl  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-23

tel. 58 301 27 31, 58 300 06 83

biuro@kaszubi.pl