Rok 2016 pod patronatem prof. Gerarda Labudy

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu. Kiedy w wieku ośmiu lat podjął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie, biegle pisał i czytał po polsku i niemiecku. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Wejherowie. W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 roku otrzymał tytuł magistra. Doktorat obronił w 1944 roku, na podstawie rozprawy „Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”. Po wojnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

Czytaj więcej...

W 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1962 roku do 1965 roku był rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1958-1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. W latach 1984-1989 był wiceprezesem PAN a w latach 1989-1994 prezesem PAU.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Jego studentami byli m.in. profesorowie: Jerzy Hauziński, Bogusław Drewniak, Marceli Kosman, Jerzy Strzelczyk, Edward Rymar, Mieczysław Stański oraz docent Irena Radtke.

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Labuda zmarł 1 października 2010 roku. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.

Aktualności: Książnica prof. Gerarda Labudy.
Książnica prof. Gerarda Labudy.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina. Podczas spotkania sekretarz stanu przedstawił listę wniosków z terenu powiatu wejherowskiego zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu infrastruktura kultury oraz ochrona zabytków. Wśród zadań, które otrzymało wsparcie z ministerstwa w wysokości 520 tys. zł jest budowa Książnicy prof. Gerarda Labudy. Ponadto dotację na dwa zadania otrzymało Miasto Wejherowo, kwota 300 tys. zł wesprze projekt pod nazwą: „Stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej wokół zabytkowego młyna wodnego z końca XIX wieku”, a kwota 150 tys. zł zadanie: „Wejherowo, młyn (XIX w.): prace restauratorskie, konserwatorskie, roboty budowlane, instalacja elektryczna”. Czwartym projektem, który otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 190 tys. zł jest zadanie zgłoszone przez Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów pod nazwą: „Wejherowo, kościół klasztorny Franciszkanów pw. św. Anny (1648-1650 r.): remont nawy głównej i naw bocznych, chóru organowego i dwóch ołtarzy bocznych”.
Ponad pół miliona złotych to kwota, którą otrzyma Powiat Wejherowski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to kolejne środki zewnętrzne, które wspomogą budowę biblioteki prof. Labudy, wybitnego znawcy i propagatora kaszubszczyzny. W ubiegłym roku na ten cel powiat pozyskał prawie półtora miliona złotych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. 
– Cieszymy się z tego, że udało nam się pozyskać kolejne środki zewnętrzne na budowę Książnicy prof. Gerarda Labudy – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Dzięki dofinansowaniom podjęte na początku kadencji starania o upamiętnienie postaci prof. Gerarda Labudy, poprzez budowę biblioteki jego imienia, powoli się urzeczywistniają i wszystko wskazuje na to, że zakończą się sukcesem. 
Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną przeznaczone na dobudowanie nowego budynku, który będzie stanowił jedną całość wraz z adaptowanymi budynkami przy ul. Zamkowej w Wejherowie. Adaptacja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”. 
– Zależało nam, by w Powiecie Wejherowskim powstał obiekt kulturalny, który pomieściłby bogatą spuściznę literacką prof. Gerarda Labudy – zaznaczył Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel. – Chcieliśmy, by Książnica pełniła nie tylko funkcję ośrodka edukacji, lecz by stała się ważnym miejscem spotkań twórców, studentów oraz pracowników naukowych i młodzieży szkolnej.
W swoich założeniach Książnica prof. Gerarda Labudy stanowić ma centrum upowszechniania wiedzy i informacji na temat dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza. W ośrodku, w reprezentatywnej sali, będzie można oglądać wystawę historyczną skierowaną do turystów i osób przyjezdnych oraz mieszkańców. Dla uatrakcyjnienia oferty wystawa zostanie wyposażona w elementy multimedialne i interaktywne. Oprócz prezentacji kultury kaszubsko-pomorskiej oraz prezentacji i promocji Powiatu Wejherowskiego, zadaniem ośrodka będzie również katalogowanie i udostępnianie posiadanych zbiorów w formie pełno tekstowej i elektronicznej, a także prezentowanie życiorysu prof. Gerarda Labudy. 
Przypomnijmy, że Książnica prof. Gerarda Labudy ma powstać do połowy 2018 r. i kosztować ok. 3,8 mln zł.

Zdjęcia i tekst: FB Powiat WejherowskiProf. Gerard Labuda w filmie z cyklu
"Wybitne Postacie Uniwersytetu"
Organizatorzy obchodów Roku Gerarda Labudy
Kontakt

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

tel. 58 736 18 21, 58 672 29 56 

sekretariat@muzeum.wejherowo.pl  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-23

tel. 58 301 27 31, 58 300 06 83

biuro@kaszubi.pl