Rok 2016 pod patronatem prof. Gerarda Labudy

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu. Kiedy w wieku ośmiu lat podjął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie, biegle pisał i czytał po polsku i niemiecku. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Wejherowie. W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 roku otrzymał tytuł magistra. Doktorat obronił w 1944 roku, na podstawie rozprawy „Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”. Po wojnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

Czytaj więcej...

W 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1962 roku do 1965 roku był rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1958-1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. W latach 1984-1989 był wiceprezesem PAN a w latach 1989-1994 prezesem PAU.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Jego studentami byli m.in. profesorowie: Jerzy Hauziński, Bogusław Drewniak, Marceli Kosman, Jerzy Strzelczyk, Edward Rymar, Mieczysław Stański oraz docent Irena Radtke.

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Labuda zmarł 1 października 2010 roku. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.

Aktualności: Artykuł o Książnicy prof. Labudy.
Artykuł o Książnicy prof. Labudy.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Pomeranii” (nr 4 kwiecień 2017), w którym ukazał się artykuł pt. "Przez pół milióna na ksążnicã".
 

"Bëlny darënk na latosy Dzéń Jednotë Kaszëbów – wejrowsczi kréz dostôł 520 tës. zł na bùdowã Ksążnicë prof. Gerata Labùdë we Wejrowie. Prawie 19 strëmiannika òbczas kònferencje w wejrowsczim Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi ògłosył to wiceminyster Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë Jarosłôw Sellin.

W pòwstôwający ksążnicë bãdą w pasownëch warënkach zagwësniwającëch jich bezpieczné ùżiwanié przechòwiwóné zbierë prof. Labùdë, a téż bãdze czëtnica dôwającô mòżlëwòtã zwëskiwaniô z ti spôdkòwiznë. W lëpińcu 2016 r. krézowé starostwò we Wejrowie ùdostało ju na ten cél w òbrëmienim Regionalnégò Òperacjowégò Programù 1 mln 400 tës. zł òd marszôłka pòmòrsczégò wòjewództwa.

Mómë ju terô zabezpieczoné w bùdżece wszëtczé dëtczi na ten cél. Jesz òb zymk ògłosymë ùtrôp, bò w przińdnym rokù ksążnica mô bëc òtemkłô– pòdczorchiwała òbczas strëmiannikòwi kònferencje starosta Gabriela Lisius".

Cytowany fragment pochodzi ze strony: http://miesiecznikpomerania.pl/264-pomerania-kwiecien-2017Prof. Gerard Labuda w filmie z cyklu
"Wybitne Postacie Uniwersytetu"
Organizatorzy obchodów Roku Gerarda Labudy
Kontakt

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

tel. 58 736 18 21, 58 672 29 56 

sekretariat@muzeum.wejherowo.pl  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-23

tel. 58 301 27 31, 58 300 06 83

biuro@kaszubi.pl